Lisäarvoa ihmisille, planeetalle ja tulokselle

"Empowering you to move forward"

Haluamme olla merkittävä yhteistyökumppani varaosien ja palvelujen tarjoajana maatalous-, rakennus- sekä metsä- ja viheralalla Euroopassa rakentamalla kestävää ja vastuullista toimitusketjua.

Heti uransa alusta lähtien Johan Kramp antoi toimittajien pakkausmateriaaleille uuden elämän käyttämällä ne uudelleen tuotteiden lähetyksissä asiakkaille. Punaiset lähetyslaatikot ovat sittemmin korvanneet tämän mallin useassa maassa, mutta periaate on pysynyt samana. Kasvusta huolimatta olemme onnistuneet pitämään yllä tapaamme kehittää kestäviä ratkaisuja toimialallamme. Voimmekin ylpeydellä todeta, että vastuullinen liiketoiminta ja yhteisöstä huolehtiminen ovat juurtuneet syvälle yritykseemme sen pitkän historian myötä.

Luodaksemme tulevaisuuden kestävän toimitusketjun, työstämme aktiivisesti seuraavia

Arvolupaus

Arvolupaus

Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa saadaksemme aikaan tehokkaan yhteisvaikutuksen. ​​​​​​​

Arvolupaus 

Tekemällä oikeita valintoja sen suhteen, miten, missä ja kenen kanssa harjoitamme liiketoimintaa, voimme varmistaa, että tuotteita ja palveluita myydään ja käytetään vastuullisesti. ​

Tavoitteet 2023 

• Tutustumme toimittajiemme ettisiin ohjeistuksiin​
• Kartoitamme toimittajamme saadaksemme tietoa ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvista mahdollisista riskeistä.​
• Sisällytämme maapallon tuoteryhmäsuunnitelmaamme ja kehitämme kestävää valikoimaa

C02 päästöjen vähentäminen

C02 päästöjen vähentäminen

Otamme ilmastovaikutukset mukaan päätöksentekoprosessiimme.

Emme halua ainoastaan mahdollistaa kumppaneittemme siirtymistä kohti kestävää tulevaisuutta, vaan meidän on myös tehtävä oma osuutemme tullaksemme resurssitehokkaammaksi.​​

Tavoitteet 2023 

• Mittaamme nykyinen hiilijalanjälkemme, jotta voimme alkaa työstää niitä
• Pienennämme CO2-jalanjälkeämme ​

Työntekijät ja yhteiskunta

Työntekijät ja yhteiskunta

Annamme ihmisille ja yhteisölle voimaa paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kramp haluaa antaa sinulle voimaa siirtyä eteenpäin. Haluamme auttaa ihmisiä kasvamaan omalla tavallaan, tuntemaan olonsa sellaiseksi kuin ovat ja tuntemaan olonsa hyväksi.  ​

Tavoitteemme vuodelle 2023 

• Turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa ei ole tapaturmia. ​
• Kehitämme vision terveydestä ja hyvinvoinnista
• ​Kehitämme vision monimuotoisuudesta ja osallisuudesta​