Tuotteiden vaatimusten- mukaisuus ja laatu

Vastuulliset tuotteet

Haluatko tietää, kuinka Kramp takaa tuotteidensa laadun?

Lue alta lisää tuotteidemme vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta.

Krampin tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että kaikki markkinoilla olevat tuotteet, mukaan lukien pakkaukset, ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Sen vuoksi tuotteiden on täytettävä laaja-alaiset lainsäädännölliset vaatimukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, ennen kuin niitä voidaan alkaa myydä. Tästä periaatteesta käytetään nimeä tuotteiden vaatimustenmukaisuus. Kramp varmistaa, että tuotteiden vaatimustenmukaisuus on lähtökohtana sen kaikessa toiminnassa. Teemme sen valvomalla lakeja ja määräyksiä, valitsemalla strategisesti tietyt toimittajat, tallentamalla ja valvomalla tuotetietoa, parantamalla jatkuvasti prosesseja, tekemällä sopimuksia toimittajien kanssa, tarkastamalla ja testaamalla tuotteita ja tutkimalla markkinoita vaarallisten tuotteiden osalta.

Krampin tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Krampin tuotteiden laatu

Kramp tarjoaa valtavan määrän erilaisia tuotteita, joista useimmat eivät ole Krampin itsensä valmistamia, vaan ne on ostettu toimittajilta eri puolilta maailmaa tai ne ovat näiden toimittajien valmistamia. Kramp on tiiviissä yhteydessä toimittajiinsa ja varmistaa, että tuotteiden laatu huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja että toimittajat tuntevat asianmukaiset lainsäädännön vaatimukset ja Krampin omat laatustandardit. Lisäksi Kramp on ottanut käyttöön monia sisäisiä käytäntöjä, työprosesseja, toimittajien tarkastuksia ja tuotetestausprosesseja sen varmistamiseksi, että ostamasi tuote on vastuullinen.

Krampin tuotteiden laatu

Tekniset tiedostot

Tekniset tiedostot

Kramp saa myydä vain sellaisia tuotteita, jotka täyttävät sovellettavan tuotelainsäädännön vaatimukset. Sovellettavaa lainsäädäntöä ovat esimerkiksi pienjännitedirektiivi, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista (RoHS) koskeva direktiivi, konedirektiivi ja kaikki CE-merkintää koskeva lainsäädäntö. Krampin vastuulla on koota, laatia, tarkastaa ja ylläpitää niitä asiakirjoja, jotka osoittavat, että tuotteet, jotka myymme omalla tuotemerkillämme tai ostamme EU:n ulkopuolelta, täyttävät sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Nämä asiakirjat muodostavat yhdessä teknisen tiedoston. Kramp tekee tiivistä yhteistyötä toimittajiensa kanssa sen varmistamiseksi, että nämä tekniset tiedostot laaditaan, tarkastetaan ja niitä ylläpidetään sillä tavalla, että asianmukaiset asiakirjat (esimerkiksi ohjeet) ovat myös sinun saatavillasi asiakkaana.

REACH

REACH

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva lainsäädäntö (REACH) asettaa monia velvoitteita muun muassa kemikaalien jakelijoille ja valmistajille. Krampilla on paljon REACH-lainsäädännön alaisuuteen kuuluvaa toimintaa, ja sen vuoksi meillä on useita lainsäädännöllisiä velvoitteita. Yksi Krampin keskeisistä velvoitteista on valvoa tuotteiden kemikaaleja, koska tiettyjen aineiden käyttö on kiellettyä tietyissä tuotteissa, kun taas joidenkin aineiden käyttö sallitaan vain tietyin edellytyksin. Löydät REACH-lausekkeestamme lisää tietoa REACH-lainsäädännöstä ja siitä, kuinka Kramp toteuttaa sitä.
Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote

Kun asiakkaat (B2B-suhteessa) ostavat kemiallisia tuotteita, kuten maalipurkin, Krampin velvollisuutena on tarjota heille käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa kemiallisen tuotteen turvallisesta käytöstä ja varastoinnista. Kramp käyttää täysin automatisoitua prosessia varmistaakseen, että asiakkaille lähetetään sähköpostitse asianmukainen käyttöturvallisuustiedote paikallisella oikeudellisella kielellä, kun he ostavat kemiallisen tuotteen ensimmäistä kertaa. Kramp lähettää käyttöturvallisuustiedotteen uudelleen aina kun sitä päivitetään ja tuote on ostettu viimeisten 12 kuukauden aikana. Löydät käyttöturvallisuustiedotteet alla olevan linkin takaa, vaihda maa vasemman yläkulman valikosta.

Jätteiden käsittely

Jätteiden käsittely

Kramp myy mm. paristoja, kuivaparistoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, öljyjä ja renkaita, jotka kaikki voidaan kierrättää. Osa Krampin tuotteiden pakkauksista voidaan myös kierrättää. Ympäristön suojelemiseksi ja jätteiden käsittelyä koskevan lainsäädännön täyttämiseksi (mm. sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi) Kramp tukee kierrätyslaitoksia kaikissa maissa, joissa se myy tuotteita. Nämä kierrätyslaitokset vastaavat tuotteiden ja pakkausmateriaalien keräämisestä ja kierrättämisestä, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä.

Uusi tuotelainsäädäntö

Uusi tuotelainsäädäntö

Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, ja on hyvin tärkeää, että muutoksia seurataan tarkasti. Krampilla on käytössä useita prosesseja, joiden avulla se voi valvoa sekä uutta että olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sovittaa sisäisiä työprosessejaan sen mukaisesti. Lisäksi Kramp tiedottaa toimittajilleen kaikista muutoksista. Kun lainsäädäntöä muutetaan, Kramp arvioi huolellisesti, mitä toimenpiteitä uusien vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan, ja saattaa joskus käyttää hyväksi siirtymäaikaa. Kaikissa tapauksissa ja kaikissa päätöksissä otetaan huomioon sinun tarpeesi asiakkaana. Kartoitamme nämä tarpeet asiakaspaneeleilla, asiakashaastatteluilla ja sähköpostiviestinnällä.          
kramp-contact.jpg

Onko sinulla kysyttävää tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta?

Mikäli sinulle herää kysymyksiä tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta, vastaamme niihin mielellämme. Löydät yhteystietomme sivun alaosasta, Yhteystiedot-linkin kautta.