Brannslokkingsapparat 2 kg pulver

Bla til produkttabeller

Ønsker du å kjøpe produkter?

Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!

 • Support fra produktspesialister
 • Rask levering
 • Mer enn 500.000 produkter
Beskrivelse
 • Hva betyr ABC?
 • Håndslokkerne er inndelt i ulike brannklasser. Det er bokstav-kodene på etiketten på apparatet.
 • A klasse Omfatter brann i fast organisk materiell som trevirke, papp, papir, tekstiler ol.
 • B klasse Omfatter brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling ol
 • C klasse For slukking av brann i gasser som propan, metan og butan
 • Pulver- eller skumapparater med klassene ABC/AB er de mest vanlige
 • Hva betyr tallene? eks 43
 • Slokkeeffekten på brannslokkerne. Disse tallene refererer til testbålet som disse brannslukkerne er testet mot. Jo høyere effektklasse, dess større testbål har brannslukkeren blitt testet mot. Dvs. en høyere klasse garanterer deg til å slokke en større brann.
 • Brannvesenet anbefaler pulverslokker med de høyest effektklassene som i dag er 43A eller 55 A for å få best slokkeeffekt. Slokkeeffekten står på etiketten på håndslokkeren.
Produktdetaljer
 • Oversikt over brannklasser iht. NEN-EN2
 • Brannklasse A, dette er en brann i faste stoffer som: tre, papir, tøy, plast som ikke smelter
 • Brannklasse B, dette er en brann i væsker som: bensin, diesel, alkoholer, ketoner, løsemidler, lim, maling, smørefett, smøreoljer, stoffer som smelter ved oppvarming (stearin, plast)
 • Brannklasse C, dette er en brann i gasser som: propan, butan, naturgass, LPG, acetylen, metan, hydrogen
 • Brannklasse D, dette er en brann i metaller som: jernspon, aluminium, pulver, magnesium, natrium, kalium
 • Brannklasse F, dette er en brann i (frityr)olje og fett som: matolje eller stekefett

Ønsker du å kjøpe produkter?

Vil du vite mer om våre priser eller ønsker du å bestille direkte? Dette er mulig, hvis du er tilknyttet en forhandler i ditt område. Vil du selge våre produkter som en Kramp forhandler? Meld din interesse nå!

 • Support fra produktspesialister
 • Rask levering
 • Mer enn 500.000 produkter