Pierwsza pomoc przy regulacji łożyska

Zespół redakcyjny|6 min. – czas czytania

Łożyska projektowane są z bezwzględną precyzją. Zbyt duże lub zbyt małe napięcie, nie mówiąc już o użyciu niewłaściwego łożyska może prowadzić nie tylko do uszkodzenia samego łożyska, ale i kosztownego uszkodzenia maszyny. Zawsze sprawdzaj w instrukcji producenta maszyny, aby dokładnie wiedzieć, w jaki sposób wyregulować każde łożysko. W niniejszym artykule poruszymy kilka sposobów regulacji łożysk stożkowych i jednorzędowych łożysk poprzecznych.


Sposoby regulacji


1. Regulacja ręczna
Jeśli masz duże doświadczenie z łożyskami, możesz wykorzystać ten sposób.
Użyj do regulacji nakrętki aż poczujesz pewien opór, kiedy będzie obracał się wał lub oprawa. Zmień następnie, dokręcając lub odkręcając nakrętkę, wielkość luzu osiowego lub napięcie wstępne. Konieczne obroty możesz obliczyć przy pomocy skoku i wymaganego luzu osiowego łożyska lub napięcia wstępnego.


2. Regulacja łożyska przy pomocy czujnika zegarowego
Z czujnika zegarowego można odczytać osiowy luz łożyska przy przemieszczaniu oprawy lub wału. Następnie można ustawić wymagane napięcie wstępne umieszczając skalibrowane pierścienie lub dokręcając nakrętkę.


3. Regulacja łożyska przy pomocy klucza dynamometrycznego
Dobierz klucz do wielkości łożyska. Obracaj łożyskiem podczas przykręcania nakrętką. Obracając zadbaj, aby wszystkie części znalazły się we właściwej pozycji. Przez zmierzenie oporu tarcia łożyska wiadomy staje się jego luz. Możesz go obliczyć przy pomocy wzoru, ale aby zagwarantować dokładność najlepiej sprawdzić w instrukcji obsługi maszyny prawidłową wartość. 


       

Jak wyregulować łożysko?

Aby ustawić luz jednorzędowych łożysk skośnych (które przejmują obciążenia osiowe w jednym kierunku) i łożysk stożkowych (łożysk wałeczkowych, które przejmują siły zarówno osiowe, jak i promieniowe) musisz, w przeciwieństwie do wszystkich innych promieniowych łożysk z otworem cylindrycznym, ustawić jedno łożysko względem drugiego. Łożyska montowane są parami zgodnie z wzorem X lub O i jeden pierścień łożyska należy poruszać osiowo aż do osiągnięcia pożądanego luzu.

Pomiar napięcia wstępnego zależy od struktury łożyska, warunków pod obciążeniem i temperatury, w której będzie pracowało. Nie zapominaj, że luz nie może być taki sam, jak w momencie montażu. Wiąże się to z tym, że temperatura maszyny w trakcie pracy może być wyższa lub niższa. Może to prowadzić do rozszerzania się lub kurczenia łożyska.

W większości przypadków nie ma potrzeby mierzenia zarówno osiowego, jak i promieniowego luzu w tego rodzaju łożyskach, ponieważ oba ustawiane są względem siebie.

Luz łożyska to odległość, po której jeden pierścień łożyska może się poruszać w stosunku do drugiego pierścienia. Podczas pracy luz powinien być bliski zeru. Luz można zmierzyć szczelinomierzem. Również i tu obowiązuje, że instrukcja maszyny musi zawierać wszystkie potrzebne szczegóły.

Znalezienie wartości luzu osiowego najlepiej rozpocząć od braku luzu. Dokręć lub odkręć następnie nakrętkę w oprawie lub na wale. Możesz również umieścić pierścienie pomiędzy pierścieniami łożyska i jego oprawą.

Którą metodę regulacji łożysk zastosujesz zależy od liczby łożysk, które zamontujesz. Zamontowanie czujnika zegarowego na wale jest dokładne, ale w przypadku łożysk stożkowych musisz obracać wałem lub oprawą kilkakrotnie w każdym kierunku, aby spowodować, że mechanicznie zamontowane wałeczki przesuną do góry wewnętrzny pierścień. Jeśli kontakt nie jest dobry, pomiary będą niedokładne.Pomoc Specjalisty

Biegłość zdobywasz przez naukę, popełniając błędy i ćwicząc. Najlepiej zawsze zajrzeć do instrukcji producenta maszyny przed zamontowaniem łożyska lub jego regulacją. Przeczytaj również nasz artykuł ze wskazówkami i trikami bezpiecznego (de)montażu łożyska. Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się ze Specjalistą ds. Produktu Kramp.Udostępnij
Zespół redakcyjny

Autorem artykułu jest

Zespół redakcyjnyknowledgecenter@kramp.com