Adatvédelmi és sütikről szóló tájékoztató

Adatvédelem
Jelen adatkezelési és sütikről szóló tájékoztatóban ismertetjük, hogyan kezeljük a Kramp partnereitől, vásárlóitól és weboldalának látogatóitól többek között e-mailben, telefonon vagy a weboldala használatán keresztül megszerzett személyes adatokat.  Ezen személyes adatok kezelése során a Kramp Groep B.V. és figyelemmel a Kramp helyi tevékenységére, a Kramp Hungary Kft. együttesen járnak el, mint közös adatkezelők. Az adatkezelők elérhetőségei a tájékoztató végén találhatók.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és mire használjuk fel azokat?
Az alább megjelölt személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • Megrendelések kiszállítása
  Megrendelése leadásakor meg kell adnia a (cég) nevét, e-mail-címét, címét/címeit, fizetési adatait és adott esetben a telefonszámát. Ezekre az információkra szükségünk van a megrendelés feldolgozásához, az Ön tájékoztatásához, valamint a megrendelés lehető leggyorsabb és legzökkenőmentesebb teljesítéséhez. Ezekben az esetekben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
 • Felhasználói fiók
  Ha felhasználói fiókot kíván létrehozni weboldalunkon, meg kell adnia néhány adatot, többek között a (cég) nevét, a címét/címeit, a telefonszámát, az e-mail-címét, a szállítási és fizetési adatait, valamint az érdeklődési körét. Ezeket az adatokat rögzítjük a rendszerünkben. Ezekben az esetekben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Emellett a korábbi megrendeléseinek adatait is megőrizzük, így könnyedén visszakeresheti azokat felhasználói fiókjában. Ezeket a személyes adatokat a megrendelési folyamat lebonyolítása és javítása érdekében dolgozzuk fel. Ezekben az esetekben az adatkezelés a megrendelési folyamat optimalizálásában és a felhasználói élményének javításában fennálló jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
 • Vevőszolgálat
  Annak érdekében, hogy vevőszolgálatunk gyorsan megválaszolhassa kérdéseit, felhasználjuk személyes adatait, és feljegyzéseket készítünk a beszélgetésről. A velünk folytatott kommunikációról készült feljegyzéseket eltároljuk, hogy segítségükkel megválaszolhassuk kérdéseit, elemzéseket készíthessünk, és javíthassunk szolgáltatásaink minőségén. Ezekben az esetekben az adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségünkön (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), másrészről vevőszolgálatunk és értékesítési tevékenységünk, illetve a vásárlói elégedettség optimalizálásában fennálló jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
 • Szerviz/garancia/termék visszavétele
  Számos különböző szolgáltatást nyújtunk termékeink javításához, garanciájához és visszavételéhez kapcsolódóan. Ahhoz, hogy megállapítsuk, érvényes-e a garancia az adott termékre, vagy alkalmas-e a termék javításra, felhasználjuk a megrendelési adatait és az Ön által megadott személyes adatokat. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségünkön (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) alapul, illetve szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
 • Hírlevél
  Előzetes beleegyezése esetén hírleveleinkben rendszeresen tájékoztatjuk ajánlatainkról, promócióinkról és termékkínálatunkról. A hírleveleket személyes adatai, például korábbi rendelései és böngészési szokásai alapján állítjuk össze. Ennek köszönhetően olyan hírlevelet küldünk Önnek, amely valóban érdekes az Ön számára. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Nyereményjátékok, promóciók
  Ahhoz, hogy promócióban vagy nyereményjátékban vehessen részt, meg kell adnia néhány adatot, többek között a nevét, címét és e-mail-címét. Emellett ahhoz is hozzájárulását kérjük, hogy a promóció/nyereményjáték céljából, valamint az összegyűjtött információk alapján történő elemzés készítéséhez ezeket az adatokat feldolgozzuk, vagy adott esetben egy harmadik féllel feldolgoztassuk. Ez lehetővé teszi a promóció kivitelezését és a nyertes(ek) kihirdetését. Ezenkívül a hirdetési intézkedéseinkre adott válaszokat is felmérhetjük vele. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Profilkészítés és személyre szabott hirdetések
  Weboldalunkon tett látogatása során begyűjtjük személyes adatait, elemezzük, és hozzájárulása esetén társítjuk azokat ügyfélszámához és -adataihoz. Ezáltal létrehozzuk az Ön ügyfélprofilját. Az ügyfélprofilokat különböző kategóriákra osztjuk fel, majd elemezzük az Ön érdeklődési körét, így még jobban személyre szabhatjuk ajánlatainkat, például személyre szóló hirdetések megjelenítésével. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Weboldalunk, szolgáltatásunk és üzletünk fejlesztése
  Folyamatosan azon dolgozunk, hogy javítsunk szolgáltatásaink minőségén. Ennek érdekében cégünk vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél felveheti a kapcsolatot Önnel, hogy felmérje, szeretne-e Ön részt venni fogyasztói felmérésünkön vagy piackutatásunkban. Ez a kapcsolatfelvétel semmiféle kötelezettséget nem von maga után. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja az üzleti tevékenységünk fejlesztéséhez kötődő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
 • Hitelképesség ellenőrzése
  Amennyiben Ön ügyfelünk lesz, és vásárlásakor előlegfizetési lehetőséggel él, cégünk vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél ellenőrizheti a hitelképességét. Szükség esetén abban az esetben is tárolhatjuk és feldolgozhatjuk a személyes adatait, ha ezzel megakadályozunk bizonyos, a weboldalunkon történő visszaéléseket és illegális tevékenységeket. Kötelesek vagyunk átadni ezeket az információkat például kormányzati vagy bírósági rendelkezések alapján, vagy amennyiben jogi (büntetőjogi) eljárásokban szükség van azokra. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a megrendelésekkel, illetve weboldalunk használatával összefüggő visszaélések elkerüléséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Hogyan biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát és azok harmadik féllel történő biztonságos megosztását?
Értékeljük a belénk vetett bizalmát, és adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Ezért megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket ahhoz, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket és a személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáféréseket. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy adataihoz kizárólag a szükséges személyek férhessenek hozzá, a hozzáférés biztonságos legyen, a biztonsági intézkedéseket pedig rendszeresen ellenőrizzük. Adatait természetesen nem tároljuk a jelen Adatkezelési és sütikről szóló tájékoztatóban megnevezett célok eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig, és harmadik felek számára sem értékesítjük azokat. Adatait kizárólag abban az esetben továbbítjuk harmadik felek részére, ha arra Ön kifejezetten engedélyt ad, illetve ha az alábbiak valamelyike azt megkívánja:

 • megrendelésének feldolgozása;
 • kérdéseinek megválaszolása;
 • garancia és szerviz vállalása;
 • weboldal és/vagy szolgálatások minőségének javítása;
 • promóciók és nyereményjátékok meghirdetése, elemzése;
 • fogyasztói felmérés vagy piackutatás elvégzése;
 • felhasználási feltételeink betartatása;
 • a kiszámlázott díjak beszedése.

Személyes adatait abban az esetben is megoszthatjuk harmadik felekkel (így például különösen hatóságokkal, bíróságokkal), ha a jogszabályok azt előírják vagy lehetővé teszik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyes adatait megosszuk a Kramp cégcsoport vállalataival.

Nem végzünk olyan automatizált adatkezelést, amelyen alapuló döntés hatálya Önre nézve bármilyen joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Munkavállalóink és az általunk megbízott harmadik felek kötelesek tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas jellegét, betartani a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és megfelelően védeni az Ön adatait. Személyes adatainak az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül csak olyan országba történő továbbítására kerülhet sor, amelyben az adatvédelem megfelelő szintje biztosított az Európai Bizottság erre vonatkozó döntése alapján (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). A személyes adatainak továbbítására az Európai Unióhoz nem tartozó olyan országba, amely nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet csak azt követően kerül sor, hogy az adatkezelő az az adatok címzettjeivel egyedi megállapodást kötött, amely tartalmaz az Európai Bizottság által is jóváhagyott ún. “általános szerződési feltételeket” a személyes adatok védelmének biztosítására és garantálására, vagy ha az adattovábbítás az Ön és az adatkezelő közötti megállapodás létrejöttéhez, végrehajtásához vagy az Ön kéréseinek kezeléséhez szükséges.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

Hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították.

Jogosult továbbá arra, hogy másolatot kérjen az általunk kezelt személyes adatairól.


Helyesbítéshez való jog:

Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük, illetve a hiányos személyes adatait kiegészítsük.


Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük.


Adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok kezelését korlátozzuk.


Adathordozhatósághoz való jog:

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsuk egy másik adatkezelő részére.


Tiltakozáshoz való jog:

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább ezen adatokat.


Hozzájárulás visszavonásához való jog:

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.


A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése a személyes adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges (pl. jogszabályi előírás miatt meg kell őriznünk az adott személyes adatokat), illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. A fenti jogosultságok gyakorlása érdekében forduljon hozzánk bizalommal a tájékoztató végén található elérhetőségeink egyikén.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozatunk nem vonatkozik a weboldalunkon hivatkozott külső weboldalakra. Éppen ezért nem tudjuk garantálni, hogy ezek a harmadik felek megbízható és biztonságos módon kezelik az Ön személyes adatait. Javasoljuk, hogy az ilyen weboldalak használata előtt minden esetben olvassa el az adott harmadik fél saját weboldalán található adatvédelmi nyilatkozatát.

Sütikre (cookies) vonatkozó tájékoztatás

Hogyan használja ez a weboldal a sütiket (cookies)?
Weboldalunkon sütiket vagy hasonló technológiákat használunk, amelyek a weboldalunkon tett látogatása során egy kis méretű szöveges fájlt küldenek és mentenek el az Ön számítógépére, táblagépére és/vagy mobiltelefonjára. A könnyebb olvashatóság érdekében a továbbiakban minden ilyen technikákra „süti” néven hivatkozunk.

A www.kramp.com weboldal meglátogatása esetén az alábbi sütik kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén:

 1. Technikai vagy funkcionális sütik Ezek a sütik szükségesek a weboldal működéséhez. Ezek biztosítják például, hogy a weboldal megjegyezze beállításait (többek között a hely- és nyelvi beállításait), valamint hogy online vásárlása során termékei az online kosárban maradjanak. A sütikre vonatkozó jogszabályok alapján ezek használatához nem szükséges hozzájárulás. Ebben az esetben adatkezelésünk jogalapja a weboldalunk működtetéséhez kötődő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).
 2. Analitikai sütik
  Folyamatosan mérjük, hány látogató érkezik a weboldalunkra, és mit tekintenek meg a legtöbben – így megállapíthatjuk, a www.kramp.com mely része a legérdekesebb látogatóink számára. A rögzített adatok nem vezethetők vissza konkrét személyekhez, és kizárólag statisztikai célokra használjuk fel azokat. Ezek az információk betekintést nyújtanak többek között a weboldal látogatóinak számába és az egyes látogatások időtartamába. Ennek segítségével optimalizálhatjuk és felhasználóbarátabbá tehetjük weboldalunkat. E sütik elhelyezése előtt hozzájárulását kérjük a sütikkel kapcsolatos bannerünkön.
 3. Egyéb sütik
  A weboldalak közösségi hálózatokon történő megosztásának, az ügyfélprofilok létrehozásának, a hírlevelek, ajánlatok és hirdetések különféle csatornákon keresztüli személyre szabásának biztosításához harmadik féltől származó sütiket használunk. E sütik elhelyezése előtt hozzájárulását kérjük a sütikkel kapcsolatos bannerünkön.

Cookie beállítások
Beállíthatja, milyen típusú cookie-kat szeretne engedélyezni. A most megadott cookie beállítások később is módosíthatók.

Mely sütik használatához kérjük a hozzájárulását?
Alább megtekintheti azon sütik listáját, amelyeket a technikai és funkcionális sütiken kívül használunk. Egy részüket mi magunk használjuk, másokat általunk megbízott harmadik felek. Ezek a felek a nevünkben járnak el, és mi határozzuk meg, hogyan kezeljék a sütiket. Bizonyos sütiket azonban független harmadik felek helyeznek el és használnak. Ezekre a harmadik felekre nincsen ráhatásunk, és nem befolyásolhatjuk, hogyan kezelik az Ön adatait. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezelik ezek a harmadik felek a sütiket, tekintse meg a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozata rendszeresen módosulhat.
Google Analytics (analitika)A böngészési szokásokról szóló adatok gyűjtése és elemzéseGoogle
Visual Website OptimizerA/B tesztelésVisual Website Optimizer
UsabillaÜgyfélvisszajelzés kérése továbbfejlesztési célokbólUsabilla
SnapEngageA chat funkció bekapcsolásaSnapEngage
ClangKapcsolódó információk megjelenítése az e-mailekbenClang
DoubleClickReleváns hirdetések megjelenítéseGoogle
Facebook Exchange (FBX)Releváns hirdetések megjelenítéseFacebook
Facebook Custom Audience (egyéni célközönség)Hirdetések célzásaFacebook
Facebook Pixel (Facebook-képpont)Releváns hirdetések megjelenítéseFacebook
Google Ads (Hirdetések)A weboldal használati adatainak méréseGoogle
Google AdsenseReleváns hirdetések megjelenítéseGoogle
Google AdservicesReleváns hirdetések megjelenítéseGoogle
Google AdWords Conversion (AdWords konverzió)Releváns hirdetések megjelenítéseGoogle
Google Dynamic Remarketing (Dinamikus Remarketing)Releváns hirdetések megjelenítéseGoogle
Google Tag Manager (Címkekezelő)Böngészési szokásairól szóló adatok megosztása harmadik felekkelGoogle

A Kramp iOS és Android alkalmazás
iOS és Android rendszerű készüléken a Kramp Mobile alkalmazást is használhatja. Az alkalmazás az Apple App Store és a Google Play alkalmazás-áruházban érhető el. A Kramp Mobile alkalmazásban a fent említett célokból szükséges cookie-khoz hasonló technikákat alkalmazunk. Az alkalmazást tekintve az alábbi, funkcionális célt szolgáló megoldást alkalmazzuk:

 • Firebase. A Google által biztosított megoldás segítségével a Kramp a böngészési szokásokkal kapcsolatos adatokat gyűjt és elemez. A szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: https://firebase.google.com/terms/analytics

A Kramp Mobile alkalmazás biztosítása, frissítése és telepítése érdekében az Apple App Store és a Google Play alkalmazás-áruházat vesszük igénybe.

Hogyan engedélyezheti, tilthatja le és távolíthatja el a sütiket?
Beállíthatja számítógépe böngészőjét úgy, hogy weboldalunk meglátogatása során ne fogadjon sütiket. A sütiket a lejárati dátumuk előtt manuálisan is eltávolíthatja. Ehhez tekintse meg böngészője beállításait és útmutatóját. Fontos azonban, hogy amennyiben a böngészője elutasítja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni weblapunk minden funkcióját, vagy nem fér hozzá annak bizonyos részeihez.


Előfordulhat, hogy az Adatvédelmi és sütikről szóló tájékoztató frissül?
Elképzelhető, hogy a közeljövőben bővítjük vagy frissítjük az Adatvédelmi és sütikről szóló tájékoztatónkat. Éppen ezért fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi és sütikről szóló tájékoztató frissítésére. Természetesen minden ilyen jellegű módosítást közzéteszünk ezen a weboldalon. További információkat a jelen tájékoztatóban, a weboldalunkon talál. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át ezt a nyilatkozatot – így biztosan tudomást szerez az esetleges változásokról.


Mi a teendő, ha panaszt kíván tenni a Kramp adatkezelési eljárásával kapcsolatban? 
Természetesen örömmel segítünk Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasza esetén. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult panaszt tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1.; telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu; illetőleg jogellenes adatkezelés esetén választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.


Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?
Az Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozatunkkal kapcsolatos további kérdés esetén forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:

Kramp Groep B.V.
Címünk: Breukelaarweg 33, 7051DW, Varsseveld
Tel + 31-(0)315-254 299
E-mail: sales.nl@kramp.com
Adószám: NL 0054.35.511.B.03

Kramp Hungary Kft.
Címünk: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. C. ép. 2. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-396188
Adószám: 22940485-2-41
Tel.: +36 1 2078 178
E-mail: info.hu@kramp.com


Verzió: 2017. szeptember

Frissítve: 2022. április