Termékmegfelelőség és termékminőség

Felelősen előállított termékek

Érdekli, hogyan garantálja a Kramp termékei minőségét?

Az alábbiakban bepillantást nyerhet a Kramp termékmegfelelőségi és termékminőségi vezérelveibe.

Termékmegfelelőség a Krampnál

A Krampnál szilárd meggyőződésünk, hogy a piaci forgalomban kapható minden terméknek – azok csomagolását is beleértve – biztonságosnak kell lennie mind az emberek, mind a környezet számára. Ennek érdekében a termékeknek részletes nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy értékesítésre kerülhessenek. Ezt nevezzük termékmegfelelőségnek. A termékmegfelelőség a vállalat minden tevékenységének központi elme. Biztosítása érdekében lépést tartunk a jogszabályokkal és egyéb szabályozásokkal, stratégiai alapon választunk ki bizonyos beszállítókat, nyilvántartjuk és ellenőrizzük a termékadatokat, folyamatosan fejlesztjük eljárásainkat, megállapodásokat kötünk beszállítóinkkal, ellenőrizzük és teszteljük termékeinket, valamint kiszűrjük a piacról a veszélyes termékeket.

Termékmegfelelőség a Krampnál

Termékminőség a Krampnál

Vállalatunk rendkívül széles termékválasztékának nagy részét nem maga a Kramp gyártja, hanem nemzetközi beszállítóink állítják elő, illetve tőlük szerezzük be. A Kramp szoros kapcsolatot tart fenn beszállítóival, amelynek keretében biztosítja, hogy a minőségi szempontok már a tervezés fázisában érvényre jussanak, valamint hogy beszállítói tisztában legyenek a vonatkozó jogi előírásokkal és a Kramp további minőségi elvárásaival. Emellett a Kramp egy sor belső szabályzatot, munkafolyamatot, beszállítói ellenőrzést és terméktesztelési eljárást hozott létre, hogy garantáltan felelősen előállított termékeket tudjon kínálni ügyfelei számára.

Termékminőség a Krampnál

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció

A Kramp kizárólag olyan termékeket értékesíthet, amelyek megfelelnek a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak. Ezek közé tartoznak például olyan uniós szintű jogszabályok, mint a kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv, a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv (RoHS) és a gépekről szóló irányelv. A Kramp felelőssége, hogy összegyűjtse, elkészítse, ellenőrizze és aktualizálja azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy mind a saját márkanév alatt forgalmazott, mind az Unió határain túlról beszerzett termékeink megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. E dokumentumok összessége alkotja a műszaki dokumentációt. A Kramp beszállítóival szoros együttműködésben biztosítja, hogy a műszaki dokumentációt elkészítsék, ellenőrizzék és aktualizálják, és ezáltal a fontos dokumentumok (például az útmutatók) az ügyfelek rendelkezésére álljanak. Szükség esetén a műszaki dokumentációt bármikor beszerezheti; ehhez írjon a technicalfiles@kramp.com címre, vagy töltse le a kívánt anyagot letöltési központunkból.

REACH-rendelet

REACH-rendelet

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló rendelet (a REACH-rendelet) számos kötelezettséget ír elő többek között a vegyi anyagok forgalmazói és gyártói számára. A Krampra több minőségben is vonatkozik a REACH-rendelet, ezért jó néhány jogi kötelezettség terheli a vállalatot. A Kramp egyik fő kötelezettsége, hogy felügyelje a termékekben alkalmazott vegyi anyagokat, mivel egyes anyagok nem kerülhetnek bizonyos termékekbe, míg mások csak adott feltételek mellett használhatók. A REACH-rendeletről, illetve a rendelet Kramp általi alkalmazásáról további tájékoztatást REACH-nyilatkozatunkban talál.

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Amikor vállalati ügyfeleink vegyi terméket, például festéket vásárolnak, a Kramp köteles a termékkel együtt átadni annak biztonsági adatlapját. A biztonsági adatlap a vegyi termék biztonságos használatáról és tárolásáról nyújt tájékoztatást. A Kramp egy teljes körűen automatizált folyamat révén gondoskodik arról, hogy ügyfelei e-mailben megkapják a vonatkozó biztonsági adatlap helyi nyelvre lefordított változatát, amikor első alkalommal vásárolnak meg egy adott vegyi terméket. A vásárlástól számított 12 hónapon belül a Kramp elküldi a biztonsági adatlap esetleges módosításait is. A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos kérdéseit kérjük, küldje az SDS@kramp.com címre.
Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

A Kramp számos újrahasznosítható terméket értékesít, köztük akkumulátorokat, szárazelemeket, elektromos és elektronikus eszközöket, olajat és abroncsokat. A Kramp egyes termékvonalainak csomagolása is újrahasznosítható. A környezet védelme, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok (például az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE-) irányelv) betartása érdekében a Kramp támogatja a hulladékkezelő üzemeket minden olyan országban, ahol forgalmazzák termékeit. Ezek a hulladékkezelő üzemek begyűjtik és újrahasznosítják a termékeket és a csomagolóanyagokat, így leveszik ennek terhét ügyfeleink válláról.
Termékekre vonatkozó új jogszabályok

Termékekre vonatkozó új jogszabályok

A jogszabályi környezet folyamatos változása miatt rendkívül fontos, hogy szorosan figyelemmel kísérjük a változásokat. A Kramp számos eljárást honosított meg annak érdekében, hogy nyomon tudja követni az új és meglévő jogszabályokat, és a változásokhoz tudja igazítani belső munkafolyamatait. Ezen túlmenően a fejleményekről tájékoztatja beszállítóit is. A Kramp minden jogszabályváltozás esetén alaposan mérlegeli, hogyan tudna eleget tenni az új követelményeknek, és esetenként arra a következtetésre jut, hogy élni kíván az átmeneti időszak lehetőségével. Mindenesetre a Kramp minden döntése során figyelembe veszi ügyfelei igényeit. Ezeket az igényeket különféle ügyfélfórumokon, elektronikus levelezésen és ügyfélinterjúkon keresztül tárjuk fel.       kramp-contact.jpg

Kérdései merültek fel a termékmegfelelőséggel és termékminőséggel kapcsolatban?

Termékmegfelelőséggel és termékminőséggel kapcsolatos általános kérdés esetén tekintse át a gyakori kérdéseket tartalmazó oldalunkat, vagy írjon a PCQ@kramp.com címre. Kérdésére örömmel válaszolunk.