• Nyheter
  • Hur ser jordbruket ut i framtiden?

Hur ser jordbruket ut i framtiden?

Hur ser jordbruket ut i framtiden?

Det är inte alltid så lätt att se in i framtiden och i särskilt inte när tekniken utvecklas i hög hastighet. Men det finns ledtrådar – om man vet var man kan hitta dem. Maurits Lancee, chef för Kramp Lab, presenterar några av de förändringar som kan ligga runt hörnet.

Innan Maurits blev en del av Kramp Lab i september 2020 tillbringade han tre år på investeringsavdelningen på Rabobank, som investerar i startupbolag inom finans och jordbruksteknik. På Kramp undersöker han framväxande tekniker, trender och företag i vår sektor i Europa för att på så sätt hitta potentiellt lyckade partnerskap.

Vilka är de aktuella trenderna inom jordbrukssektorn?

Maurits Lancee, chef för Kramp Lab: ”Den tillgängliga jordbruksmarken i Europa krymper inte så snabbt som vi först trott – i stället ser vi sammanslagningar, bildandet av större gårdar. Och även om färre personer arbetar direkt på marken innebär inte det färre sysselsatta totalt. Arbetet på gårdarna förändras: fler yrkesverksamma letar efter nya maskiner och styrteknik. I stället för dyr utrustning som bara används ibland vänder sig bönder allt oftare till specialistentreprenörer, som använder utrustningen i fråga under längre tid för ett antal kunder.”

”Vi ser också att bönder söker sig till Östeuropa, där lagstiftningen är mindre restriktiv och det finns mer land att generera vinst ifrån tack vare stordriftsfördelar. Den sista nyckeltrenden är anpassningen till e-handelslösningar och digitala lösningar för jordbruk. Ta bara de senaste traktorerna som kommit. De är i stort sett rullande datorer som samlar in information om marken, skörden och så vidare, för att hjälpa bönderna att analysera och planera. De blir större, tyngre och mer komplexa. Samtidigt kanske ni redan har sett mindre, självstyrande utrustning som skörde- och ogräsrobotar.”

Har tekniken alltid varit en drivande förändringsfaktor inom jordbruket?

”Gå tillbaka 100 år i tiden, så ser du en häst som drar en plog. Förbränningsmotorn, tillsammans med den framväxande energiinfrastrukturen, förändrade det och introducerade motordrivna maskiner. Det gjorde det enklare att bruka jorden. Om man drar detta till den logiska slutsatsen kommer framtiden att innebära alltmer specialiserad automation och färre manuella ingrepp.”

 ”Gårdarna måste tampas med många variabler som inte går att kontrollera: timmar med dagsljus, väder, temperatur, skadedjur, sjukdomar. Detta i kombination med begränsad tillgång på mark i urbana områden, samtidigt som konsumenterna vill ha mer lokalt producerade produkter, är anledningen till att vi ser investerare satsa stora kapital på vertikal odling – på att odla inomhus i miljöer som kan kontrolleras och hållas i drift 24 timmar om dygnet, året om och på mindre areal. Det sker mycket investering av kapital på det här området.”

I vilka innovationer investeras det mest?

”Förutom vertikal odling sysslar de företag som lockar till sig flest kapitalinvesterare med bildanalys och sensorer. Detta ger odlare tillgång till mängder av data. Exempelvis samlar Prospera Technologies, ett av de mest avancerade jordbruksteknikföretagen, in data från olika källor och sensorer. Sedan använder de maskininlärning och artificiell intelligens för att analysera informationen och tillhandahålla upplysningar om grödornas skick. Nu integrerar de bevattningssystem, vilket banar vägen för verkligt autonom hantering av grödor.”

”Hittills har jag bara pratat om odlingsrelaterat jordbruk, men smart teknik har stor potential även för mjölk- och grisbönder. Jag känner till gårdar som har installerat mikrofoner som detekterar om grisarna hostar och meddelar bonden. Det ger en chans att isolera och behandla sjuka djur och skydda resten av boskapen.”

Vad innebär allt detta för Kramp?

För Kramp utgör detta en möjlighet att vara mitt i jordbruksgemenskapens centrum och skapa relationer med bönderna. De flesta innovationerna som nämnts här behöver fortfarande någon form av underhåll, reparation och utbyte. ”Gårdarna använder teknik för att öka sin effektivitet. Vi vill bidra till att göra det till verklighet”, lägger Maurits till. Kramp vill fortsätta vara en viktig partner inom reservdelar och tjänster till jordbruk, entreprenad, skogsbruk och grässkötsel i Europa. Vi vill vara en kraft som hjälper våra återförsäljare framåt, i dag och i framtiden.