Identifikácia poskytovateľa

Strana zodpovedná za predaj a doručovanie produktov cez túto webovú lokalitu:

KRAMP s.r.o. 
Adresa:

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Slovensko

Tel. + 421 033 7301 995

Fax: + 421 033 7301 099 
E-mail : info.sk@kramp.com

IČ DPH: SK2023360361

Registračné číslo spoločnosti: 46 364 668

Strana zodpovedná za prevádzku webovej lokality a spracovanie dát

Kramp Groep B.V.

Adresa:

Breukelaarweg 33, 7051DW, Varsseveld, the Netherlands

Poštová adresa:

PO box 73, 7050 AB, Varsseveld, the Netherlands

Tel.: +31-(0)315-254 299

Fax: +31-(0)315-254 499

E-mail: info@kramp.com

Registračné číslo spoločnosti: 09219396