Profesionál v r rôznych oblastiach

Kramp je strategickým partnerom

Či už pracujete v oblasti poľnohospodárstva, krajinárstva a lesníctva, v stavebníctve alebo strojárstve (OEM), uisťujeme vás, že prácu nikdy nezastavíte. Rozumieme vášmu trhu a poznáme aj veľa možností na maximálne zjednodušenie a zefektívnenie podnikania. Pri spoločnosti Kramp môžete počítať s najširším sortimentom technických náhradných dielov v Európe, s efektívnou logistickou sieťou a profesionálnym tímom podpory zákazníkov. Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske podniky sa neustále zväčšujú a profesionalizujú, čo je dôvod, prečo vaši zákazníci majú stále vyššie nároky na sortiment, uskutočnenie dodávok a služby. Všetko je to o maximalizácii produktivity, takže vaša rola ako poskytovateľa služieb je mimoriadne dôležitá. Mnohé podniky, ponúkajúce poľnohospodárske stroje, vnímajú našu službu dodávok náhradných dielov ako neoceniteľnú súčasť ich vlastnej ponuky služieb. Kľúčovými prvkami služby sú široký sortiment výrobkov, rýchle dodávky a optimálna dostupnosť náhradných dielov.

Starostlivosť o lesy a trávnaté plochy

Starostlivosť o lesy a trávnaté plochy

Profesionálni zákazníci, ako záhradníci a lesníci, pravidelne využívajú váš sortiment služieb a odborné znalosti, avšak vo zvýšenej miere vás navštevujú aj súkromní zákazníci. Naše náhradné diely a iné novátorské služby, ktoré ponúkame, vám pomáhajú poskytovať najlepšiu možnú podporu pre obe cieľové skupiny.

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Viete veľmi dobre, že na stavbách, pri stavbe ciest a vo vodnom staviteľstve sú dôležité fakturovateľné hodiny prevádzky strojov – prestoje stoja peniaze. Urobíte všetko pre to, aby ste minimalizovali prestoje. Ak však neočakávane potrebujete náhradné diely, spoločnosť Kramp vám zabezpečí ich rýchle dodávky.

Výrobcovia originálnych dielov

Výrobcovia originálnych dielov

Hľadáte výrobky zo sériovej výroby alebo urobené na zákazku? Spoločnosť Kramp je mnoho rokov kľúčovým partnerom pre výrobcov strojových zariadení v celej Európe. Okrem dielov poskytujeme odborné znalosti a najmodernejšie technológie na vývoj a konštruovanie strojov.

pozri tiež:

Bezproblémové dodávky

Ak urobíte objednávku do 18.30 h, takmer všetky naše výrobky vám dokážeme doručiť nasledujúci deň. To znamená, že vaša práca sa nezastaví, a to ani v prípade, že nechcete na sklade držať celý sortiment zásob. 

Spýtajte sa našich odborníkov

Máte otázky o produkte alebo hľadáte riešenie pre vašu spoločnosť? Radi vám poskytneme ďalšiu pomoc.