Poslanie a vízia

Zaujíma vás, kto sme a ako vidíme našu budúcnosť?

Misia

Misia

Kramp. It's that easy.

Každý by mal robiť to, čo vie. V tomto duchu dbá spoločnosť Kramp o to, aby ste sa vy, ako zákazník, nemuseli obávať o dostupnosť náhradných dielov.

Okrem toho sa rôznymi konceptmi služieb a riešeniami pre podnikanie staráme o to, aby ste sa mohli plne koncentrovať na svoju vlastnú prácu. Ako váš partner chceme priamo prispievať k efektivite a hospodárnosti vášho podnikania. Pretože ak budete úspešní vy, budeme mať úspech aj my. Je to jednoduchá rovnica.

Výzva
Neustále pracujeme na čo najefektívnejšej a najnekomplikovanejšej podobe našich služieb. Tým, že kladieme dôraz na inovácie a optimalizáciu, sme a budeme spojovacím článkom v rámci logistickej reťaze, ktorý prináša pridanú hodnotu. Prijímame výzvu vyrovnávať sa s touto požiadavkou v každodennej praxi.

Vízia

Vízia

Spoločne k úspechu, dnes aj v budúcnosti

Ako strategický partner chceme, aby sme boli a zostali pre vás, ako zákazníka, prvou voľbou. Z tohto dôvodu pracujeme priebežne na pozitívnom a trvalom rozvoji našich obratov, ziskových rozpätí, zamestnancov a výkonov bez toho, aby sme opomínali rovnováhu faktorov.

Predovšetkým sa snažíme, aby boli naši zamestnanci hrdí na svoju firmu. Preto im ponúkame inšpirujúce pracovné prostredie plné výziev a možností, v ktorom môžu pracovať s radosťou. Pretože len tak sa môžeme aj v budúcnosti líšiť od iných.

Beh na dlhé trate
Kontinuita je pre nás dôležitejšia ako rýchly úspech, a preto je naše myslenie a konanie orientované na dlhodobý vývoj. Ako verný a angažovaný partner investujeme prednostne do dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi. Okrem toho sme si vedomí našej zodpovednosti, ktorú nesieme z hľadiska nášho bezprostredného okolia, ako aj z hľadiska všetkého a všetkých v ňom. Udržateľným konaním sa ako firma cielene uberáme smerom rozširujúcim možnosti pre človeka, okolitý svet a spoločnosť.

Pozri tiež: