Akoby sme získali 3x viac: Prínos pre ľudí, planétu a prosperitu

Sme tu pre vás, aby ste sa mohli posúvať vpred

Našou víziou je byť kľúčovým partnerom v oblasti dielov a služieb pre poľnohospodársky, stavebný a lesný priemysel - pre zodpovedné dodávateľské reťazce v Európe.

Už od začiatku svojej kariéry dával Johan Kramp kontajnerom od dodávateľov druhú šancu a znovu ich používal na zasielanie tovaru zákazníkom. V rôznych krajinách sme tento prístup neskôr nahradili našimi červenými vratnými boxami ale princíp zostal rovnaký. Napriek rastu spoločnosti sme dokázali zachovať naše nastavenie na riešenia rozvíjajúce oblasti, v ktorých pôsobíme. Môžeme s hrdosťou povedať, že zodpovedné podnikanie a starostlivosť o naše komunity sú dve témy, ktoré sú hlboko zakorenené v našej histórii.

Aby sme podporili kompatibilitu s budúcnosťou vrámci dodávania tovarov a služieb, neustále pracujeme na 3 témach vrámci spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Ponuka hodnoty

Ponuka hodnoty

Spolupracujeme s našimi partnermi na dosiahnutí spoločného vplyvu. Ponuka hodnoty.

Tým, že robíme správne rozhodnutia, ako, kde a s kým podnikáme, môžeme zabezpečiť, aby sa produkty a služby predávali a používali zodpovedným spôsobom.

Ciele na rok 2023:

• Preskúmať kódex správania našich dodávateľov
• Mapovať dodávateľov a získať poznatky o potenciálnych rizikách pre ľudí a životné prostredie.
• Zahrnúť tému "Planéta" do našich plánov a rozvíjať udržateľný sortiment.

C02 redukcia

C02 redukcia

Zahŕňame klimatický dopad do nášho rozhodovacieho procesu.

Nechceme len posilňovať našich partnerov v prechode na udržateľnú budúcnosť, ale aj my sa musíme premeniť a stať sa zdrojovo-efektívnymi.

Ciele na rok 2023:

• Meranie našej súčasnej uhlíkovej stopy
• Zníženie naše uhlíkovej stopy

Zamestnanec a spoločnosť

Zamestnanec a spoločnosť

Posilňovanie našich ľudí a komunity, aby prispeli k lepšej budúcnosti.

Kramp vás podporuje, aby ste mohli napredovať. Chceme umožniť ľuďom rásť svojím spôsobom, cítiť sa slobodní byť tým, kým sú a cítiť sa pri tom dobre.

Naše ciele na rok 2023:

• Mať bezpečné a zdravé pracovisko.
• Vypracovať víziu v oblasti zdravia a blaha.
• Vypracovať víziu v oblasti rozmanitosti a zahrnutia.

Lokálne iniciatívy spoločnosti

Green Dot

Recyklácia je pre nás veľmi dôležitá. Preto sú všetky obaly Kramp a Gopart označené logom Green Dot. Toto logo označuje, že výrobca produktu finančne prispieva na separáciu, triedenie a recykláciu obalov.

Vratné červené KRAMP boxy

Od roku 1988 používame našu slávnu červenú vratnú bedňu v mnohých európskych krajinách. Najväčšie výhody spočívajú v tom, že zákazník nemá odpad a boxy sa dajú opakovane používať, a taktiež sa dajú skladať na seba, čo znamená, že nákladné autá môžu byť plne naložené. V dôsledku toho prepravujeme menej vzduchu a palivo potrebné na prepravu využívame efektívnejšie.

Sponzoring

Kramp podporuje charitatívne projekty v niekoľkých krajinách. V Spojenom kráľovstve napríklad sponzorujeme organizáciu Royal Agricultural Benevolent Institute. Táto organizácia pomáha poľnohospodárom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii z dôvodu straty príjmu. Podujatie Kramp Run v Holandsku podporuje nadáciu Kanjers voor Kanjers, ktorá podporuje miestne projekty zamerané na zdravie detí, najmä cez šport a hry.

Udržateľné balenie

Na balenie našich zásielok používame 100% recyklovaný papier. Potom naše palety utesníme tenšou fóliou pomocou stroja na natiahnutie fólie. Tým sa znižuje odpad. Plastové tašky sme nahradili udržateľnými papierovými taškami.