Myslíme na budúcnosť

Pridaná hodnota pre ľudí, životné prostredie a spoločnosť

Ako môžeme niečo zmeniť?

Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti poľnohospodárskeho sektora vieme, aké dôležité je správať sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Udržateľné podnikanie bolo pre spoločnosť Kramp vždy dôležité, preto v tomto smere radi urobíme niečo naviac. Johan Kramp dával kontajnerom od dodávateľov druhú šancu hneď na začiatku a druhýkrát ich používal na expedíciu tovaru zákazníkom. Naše červené vratné prepravky už odvtedy tento prístup nahradili, ale princíp zostáva rovnaký. 

Červené vratné prepravky spoločnosti Kramp

V mnohých európskych krajinách používame od roku 1988 známe červené vratné prepravky. Najväčším prínosom je, že zákazník nemá žiaden odpad a prepravky sú opakovane použiteľné, a dajú sa ukladať na seba, čo znamená, že nákladné vozidlá je nimi možné naložiť doplna. Vďaka tomu máme pri preprave menej prázdneho priestoru a palivo potrebné na dopravu využívame efektívnejšie.

Červené vratné prepravky spoločnosti Kramp

Zelený bod

Recyklácia je pre nás veľmi dôležitá. To je dôvod, prečo všetky balenia Kramp a Gopart majú logo Zelený bod. Toto logo znamená, že výrobca produktu finančne prispieva na separáciu, triedenie a recykláciu obalov.

Zelený bod

Udržateľné balenia a utesnenie

Na balenie vašich objednávok používame 100 % recyklovaný papier. Takto vychystané palety obalíme tenkou ochrannou fóliou pomocou stroja na fólie. Týmto minimalizujeme množstvo odpadu. 

Udržateľné balenia a utesnenie

Sponzorstvo

Spoločnosť Kramp podporuje charitatívne aktivity v niekoľkých krajinách. Chceme sa nejako odvďačiť. Napríklad v Spojenom kráľovstve sponzorujeme dobročinnú organizáciu Royal Agricultural Benevolent Institute. Táto organizácia podporuje poľnohospodárov, ktorí čelia finančným ťažkostiam z dôvodu straty príjmov. Akciou Kramp Run v Holandsku podporujeme nadáciu Kanjers voor Kanjers, ktorá sa zaoberá podporou miestnych verejnoprospešných projektov pre deti, najmä v oblasti športu a hier.

Sponzorstvo

Ako môžeme niečo zmeniť?

Energeticky úsporné vykurovacie systémy
Všade tam, kde je to možné sa snažíme využívať zelenú energiu. V pobočkách v Holandsku a Francúzsku využívame namiesto tradičných vykurovacích a chladiacich systémov aj geotermálnu energiu a systémy na skladovanie tepla a chladu.

Ako môžeme niečo zmeniť?

Zapojenie zamestnancov do sociálnych zamestnaneckých programov

V našej spoločnosti chceme ponúknuť príležitosť ľuďom, ktorí majú problémy pri vstupe na trh práce. Vo Varssevelde zamestnávame ľudí zo sociálnej zamestnaneckej agentúry Hameland. Okrem toho sú niektorí zamestnanci nášho pracoviska zamestnaní na základe holandského programu na podporu zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím (Wajong – Zákon na pomoc invalidom pre telesne postihnuté mladé osoby). Vytvorili sme obvyklý pracovný priestor pre takýchto talentovaných zamestnancov, ktorý je prispôsobený na špecifické úlohy.

Zapojenie zamestnancov do sociálnych zamestnaneckých programov

Pozri tiež: