Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie

Ochrana súkromia
Spoločnosť Kramp Groep B.V. zodpovedá za spracovanie osobných údajov získaných od návštevníkov, napríklad prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pri používaní webových stránok. V tomto vyhlásení o ochrane súkromia a používaní súborov cookie vysvetľujeme, ako spracovávame tieto osobné údaje.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na čo ich používame?
Vaše osobné informácie spracovávame na tieto účely:

 • Vybavenie vašej objednávky
  V prípade vašej objednávky potrebujeme vaše meno (názov spoločnosti), e-mailovú adresu, poštovú adresu, platobné údaje a v niektorých prípadoch aj vaše telefónne číslo. Tieto informácie sú potrebné na to, aby sme mohli spracovať vašu objednávku, priebežne vás informovať a aby sme mohli vašu objednávku vybaviť čo najrýchlejšie a bez problémov.
 • Môj účet
  Pri otvorení účtu na našej webovej stránke sa od vás požaduje poskytnutie určitých informácií vrátane vášho mena (názvu spoločnosti), poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, údajov o doručení, platobných údajov a vašich záujmov. Tieto údaje uchovávame v našich systémoch. Okrem toho uchovávame údaje z vašich predchádzajúcich objednávok, aby ste si ich tak mohli ľahko nájsť vo svojom účte. Tieto osobné údaje spracovávame z dôvodu spustenia a zlepšenia procesu objednávania.
 • Naše oddelenie služieb zákazníkom
  Aby naše oddelenie služieb zákazníkom mohlo rýchlo reagovať na vaše otázky, využívame vaše osobné údaje a zaznamenávame konverzáciu. Vďaka uchovávaniu týchto záznamov o vašom kontakte s nami môžeme odpovedať na vaše otázky, zostavovať analýzy a zlepšovať naše služby.
 • Opravy/záruka/vrátenie tovaru
  Ponúkame niekoľko služieb týkajúcich sa opráv, záruky a vrátenia tovaru. Aby sme vedeli určiť, či sa na váš výrobok vzťahuje záruka, alebo či máte nárok na jeho opravu, používame informácie z vašej objednávky a osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 • Informačné bulletiny
  Ak ste nám na to udelili predchádzajúci súhlas, budeme vás prostredníctvom informačných bulletinov informovať o našich výhodných ponukách, reklamných kampaniach a našom sortimente. Informačné bulletiny zostavujeme na základe vašich osobných údajov, ako sú predchádzajúce objednávky, a vášho správania pri prezeraní stránok. Vďaka tomu pre vás môžeme pripraviť zaujímavejší informačný bulletin.
 • Súťaže
  Ak sa zúčastníte nejakej reklamnej kampane alebo súťaže, budeme od vás požadovať niekoľko informácií, napríklad vaše meno, poštovú adresu a e-mailovú adresu. Takisto vás požiadame o súhlas s ich spracovaním, pravdepodobne tretími stranami, na účely reklamnej kampane/súťaže a na prípravu analýz vychádzajúcich zo zhromaždených informácií. To nám umožní realizovať reklamnú kampaň a vyhlásiť víťazov cien. Takisto nám to umožní zistiť reakcie na našu reklamnú činnosť.
 • Profilovanie a personalizované reklamy
  Pri vašej návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať, analyzovať a na základe vášho súhlasu spojiť vaše osobné údaje s vaším zákazníckym číslom a zákazníckymi údajmi. Takým spôsobom môžeme zostaviť váš zákaznícky profil. Tieto zákaznícke profily rozdeľujeme do niekoľkých kategórií, aby sme mohli analyzovať vaše záujmy a bližšie personalizovať ponuky, napríklad zobrazovaním personalizovaných reklám.
 • Zlepšovanie našej webovej stránky, služieb a predajne
  Neustále sa usilujeme o zlepšenie našich služieb. Aby sme to mohli dosiahnuť, môžeme vás my alebo tretia strana, ktorú tým poveríme, nezáväzne kontaktovať a požiadať vás o súhlas s účasťou na prieskume spokojnosti zákazníkov alebo prieskume trhu.
 • Kontrola úverovej histórie
  Keď sa stanete jedným z našich zákazníkov a budete využívať zálohové platby, môžeme my alebo tretia strana v našom mene skontrolovať vašu úverovú schopnosť. Zároveň môžeme v prípade potreby uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v záujme zabránenia zneužívaniu alebo nezákonnej činnosti na našej webovej stránke. Tieto informácie sme povinní poskytovať napríklad na základe vládnych alebo súdnych nariadení alebo v prípade súdneho (trestného) konania.

Ako riešime dôvernosť osobných údajov a ich sprístupnenie tretím stranám?
Vážime si vašu dôveru a k vašim údajom budeme pristupovať s maximálnou možnou starostlivosťou. Prijímame preto náležité bezpečnostné opatrenia na obmedzenie zneužitia a neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom. Takým spôsobom zabezpečujeme, že k vašim údajom majú prístup iba požadované osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sa pravidelne kontrolujú. Vaše údaje samozrejme nebudeme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane súkromia a používaní súborov cookie.

Okrem toho nebudeme vaše osobné údaje predávať tretím stranám. Vaše údaje budeme poskytovať tretím stranám len s vaším súhlasom, alebo v prípade, že je to nevyhnutné na:

 • spracovanie vašej objednávky;
 • zodpovedanie vašich otázok;
 • poskytnutie záruky a zabezpečenie opravy pre naše výrobky;
 • zlepšenie našej webovej stránky a/alebo služieb;
 • informovanie o reklamných kampaniach a súťažiach, ako aj na ich analýzy;
 • vykonanie prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo prieskumu trhu;
 • uplatnenie súladu s našimi podmienkami;
 • vymáhanie faktúr.

Vaše osobné údaje budeme tiež poskytovať tretím stranám v prípade, že sa to povoľuje alebo vyžaduje podľa zákona. Vyhradzujeme si právo poskytovať vaše osobné údaje našim dcérskym spoločnostiam.

Od našich zamestnancov a nami poverených tretích strán sa požaduje, aby rešpektovali dôvernosť vašich údajov, konali v súlade s platnými predpismi o ochrane súkromia a náležite chránili vaše informácie. S týmto cieľom sme uzavreli príslušné dohody s týmito tretími stranami. Okrem toho, tretie strany so sídlom mimo Európskej únie využívame len vtedy, ak tieto strany poskytujú rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v rámci Európskej únie.

Upozornenie: Naše vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán s prepojením na našu webovú stránku. Nemôžeme preto zaručiť, že tieto tretie strany budú spracovávať vaše osobné údaje spoľahlivým alebo zabezpečeným spôsobom. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím týchto webových stránok prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto tretích strán.

Súbory cookie

Ako sa používajú súbory cookie na tejto webovej stránke?
Na našej webovej stránke používame súbory cookie alebo podobné technológie, ktoré pri vašej návšteve webovej stránky zasielajú a ukladajú malý textový súbor na váš počítač, tablet a/alebo mobilný telefón. Pre zjednodušenie sa všetky takéto techniky označujú ako súbory „cookie“.

Pri návšteve webovej stránky www.kramp.com sa ukladajú tieto súbory cookie:

 1. Technické alebo funkčné súbory cookie
  Ide o súbory cookie, ktoré sú potrebné na fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookie napríklad zabezpečujú, že sa uchovávajú vaše preferencie, ako sú nastavenia polohy a jazyka, a že sa pri online nakupovaní ukladajú vo vašom online nákupnom košíku vybrané výrobky. V súlade so zákonmi o súboroch cookie sa v prípade týchto súborov cookie nemusí požadovať povolenie.
 2. Analytické súbory cookie
  Aby sme mohli určiť, ktoré časti stránky www.kramp.com sú pre našich návštevníkov najzaujímavejšie, neustále zisťujeme, koľko návštevníkov prichádza na našu webovú stránku a čo si najviac prezerajú. Zaznamenané informácie sa nepriraďujú k jednotlivým osobám a využívajú sa len na štatistické účely. Tieto informácie nám okrem iného poskytujú prehľad o počte návštevníkov na webovej stránke a dĺžke ich návštevy. Tieto informácie nám pomáhajú optimalizovať našu webovú stránku, aby bolo jej používanie pre používateľov čo najjednoduchšie. Pred uložením týchto súborov cookie vás požiadame o vaše povolenie prostredníctvom bannera s informáciami o súboroch cookie.
 3. Ďalšie súbory cookie
  Aby sme vám umožnili šíriť webové stránky prostredníctvom sociálnych sietí, vytvárať zákaznícke profily a aby sme mohli personalizovať informačné bulletiny, ponuky a reklamy v rámci rozličných kanálov, používame súbory cookie tretích strán. Pred uložením týchto súborov cookie vás požiadame o vaše povolenie prostredníctvom bannera s informáciami o súboroch cookie.

Nastavenie súborov cookie
Môžete vybrať, ktoré typy súborov cookie odsúhlasíte. Vybraté nastavenia súborov cookie môžete neskôr zmeniť.

Pre ktoré súbory cookie požadujeme vaše povolenie?
V nižšie uvedenom prehľade sa uvádzajú súbory cookie, ktoré používame okrem technických a funkčných súborov cookie. Niektoré z týchto súborov cookie používame my, v prípade iných využívame tretie strany. Tieto strany konajú v našom mene a my určujeme, čo sa stane s týmito súbormi cookie. Okrem toho sú tu aj súbory cookie, ktoré ukladajú a používajú výlučne tretie strany. Nekontrolujeme tieto tretie strany, ani spôsob, akým spracovávajú vaše údaje. Viac informácií o tom, ako tieto tretie strany spracovávajú súbory cookie, nájdete v príslušnom vyhlásení o ochrane súkromia. Upozornenie: Vyhlásenia o ochrane súkromia tretích strán sa môžu pravidelne meniť.
Google AnalyticsInformácie na zhromažďovanie a analýzu správania pri prezeraní stránokGoogle
Visual Website OptimizerA/B testovanieVisual Website Optimizer
UsabillaPožaduje spätnú väzbu od zákazníkov v záujme zlepšeniaUsabilla
SnapEngageAktivuje funkciu konverzácieSnapEngage
ClangZobrazuje relevantné informácie v e-mailochClang
DoubleClickZobrazuje relevantné reklamyGoogle
Facebook Exchange (FBX)Zobrazuje relevantné reklamyFacebook
Facebook Custom AudienceCielenie reklamyFacebook
Facebook-pixelZobrazuje relevantné reklamyFacebook
Google AdsZaznamenáva používanie webovej stránkyGoogle
Google AdsenseZobrazuje relevantné reklamyGoogle
Google AdservicesZobrazuje relevantné reklamyGoogle
Google AdWords ConversionZobrazuje relevantné reklamyGoogle
Google Dynamic RemarketingZobrazuje relevantné reklamyGoogle
Google Tag ManagerNa poskytovanie informácií o správaní pri prezeraní stránok tretím stranámGoogle

Aplikácia Kramp pre systémy iOS a Android
Môžete tiež použiť mobilnú aplikáciu Kramp Mobile pre systémy iOS a Android. Aplikáciu je možné získať prostredníctvom obchodu Apple App Store alebo Google Play Store. V mobilnej aplikácii Kramp Mobile používame na účely súborov cookie podobné techniky ako vyššie uvedené. V súvislosti s aplikáciou používame na funkčné účely nasledujúce riešenie:

 • Firebase. Pomocou tohto riešenia spoločnosti Google spoločnosť Kramp zhromažďuje a analyzuje informácie o správaní sa pri prehľadávaní. Viac informácií o službe nájdete na adrese: https://firebase.google.com/terms/analytics

Aby sme mohli ponúkať, aktualizovať a inštalovať mobilnú aplikáciu Kramp, musíme používať obchod Apple App Store a App Store Google Play.

Ako je možné súbory cookie povoliť, zablokovať a odstrániť?
Prehliadač na počítači si môžete nastaviť tak, aby ste počas návštevy na našej webovej stránke nedostávali žiadne súbory cookie. Môžete sa tiež rozhodnúť manuálne odstrániť súbory cookie pred uplynutím dátumu skončenia platnosti príslušných súborov cookie. V takom prípade si pozrite nastavenia a pokyny k vášmu prehliadaču. Môže sa však stať, že ak váš prehliadač nepovolí súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej stránky, alebo nebudete mať prístup k niektorým častiam našej webovej stránky.

Je možné, že toto vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie sa bude aktualizovať?
Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa budú naše zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie rozširovať alebo aktualizovať. Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie. Všetky zmeny budú uverejnené na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v tomto vyhlásení na našej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto vyhlásenie, aby ste tak boli informovaní o týchto zmenách.

Aký je postup v prípade sťažností na spracovávanie údajov spoločnosťou Kramp Groep B.V.?
Ak budete mať nejaké sťažnosti týkajúce sa spracovávania vašich osobných informácií, samozrejme vám radi pomôžeme. V súlade s právnymi predpismi o ochrane súkromia máte nárok podať sťažnosť na spracovávanie vašich osobných údajov. Túto sťažnosť môžete podať príslušnému regulačnému orgánu vo vašej krajine.

Akým spôsobom nás môžete kontaktovať, ak chcete vidieť, zmeniť, premiestniť či odstrániť vaše osobné údaje?
Máte právo pozrieť si údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, a tiež ich zmeniť, premiestniť alebo odstrániť. V takom prípade nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom e-mailu na adrese sales.nl@kramp.com.


Ako je možné kontaktovať spoločnosť Kramp Groep B.V.?
Ak máte po prečítaní nášho vyhlásenia o ochrane súkromia a používaní súborov cookie nejaké ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kramp Groep B.V.
Adresa: Breukelaarweg 33, 7051DW, Varsseveld
Tel.: + 31-(0)315-254 299
E-mail: sales.nl@kramp.com
Číslo DPH: NL 0054.35.511.B.03
IČO: 09076324

Verzia z septembra 2017