História Kramp

Vždy sa zo všetkých síl usilujeme o to aby bolo pre vás všetko čo najjednoduchšie.

To je filozofia, ktorú začal presadzovať pán Kramp ešte v rámci malej rodinnej firmy vo Varssevelde, a o 65 rokov neskôr pôsobíme vďaka nej už v 24 európskych krajinách. Spoločnosť si napriek rastu zachovala rodinnú kultúru pričom kladie dôraz na lokálnu prítomnosť. Robíte obchod s miestnym partnerom, ktorý pozná trh, hovorí vaším jazykom a pozná sa s vami. Bez ohľadu na to, kde máte sídlo. Je to také jednoduché. 

Involved.png

Angažovanosť

Budovanie priateľských vzťahov máme v krvi.

CustomerFirst.png

Zákazník na prvom mieste

Prvoradé sú vaše záujmy.

Together.png

Spolu

Chceme sa posúvať vpred spolu s vami.

Entrepreneurship.png

Podnikanie

Snažíme sa dosahovať najlepšie výsledky.

Poslanie a vízia spoločnosti Kramp

Čo zastávame a o čo sa snažíme? Naše hodnoty sú základom našej identity. Tieto dva aspekty sú navzájom neoddeliteľne prepojené a určujú to, ako myslíme a konáme. 

Poslanie a vízia spoločnosti Kramp

História spoločnosti Kramp

1951

Spoločnosť Kramp založil Johan Kramp, 34-ročný podnikateľ z Varsseveld (Holandsko).

history_mrKramp_wide.jpg

1950er-Jahre

Vytvorenie katalógu pre zákazníkov na zjednodušenie objednávania produktov.

Kramp catalogus.jpg

1969

Spoločnosti Kramp a Perdok spojili sily a nadviazali úzku spoluprácu.

Kramp - Perdok.jpg

1977

V Hamminkelne bola otvorená prvá nemecká pobočka. Nasledovali pobočky v Belgicku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Kramp international.jpg

1988

Spoločnosť Kramp zaviedla červené prepravky, aby sa zefektívnilo balenie a dodávka produktov.

Kramp red box.jpg

1991

Spoločnosť Kramp oficiálne zaviedla nočné doručovanie.

Kramp overnight delivery.jpg

1998

Zavedenie systému distribúcie založeného na doručovaní päť dní v týždni.

Kramp - business services.jpg

2001

Kramp je prvou spoločnosťou v spomínanom odvetví, ktorá si otvorila internetový obchod.

mobile kramp.PNG

2008

Nový slogan „Je to také jednoduché!“ lepšie vyjadruje to, čo predstavuje spoločnosť Kramp.

Kramp - It's that easy.jpg

2009

Zavedenie skenera a neskôr aj kyvadlovej dopravy spôsobilo neustále zrýchľovanie a zefektívnenie našich logistických procesov.

Kramp Warehouse.jpg

2013

Spoločnosť Kramp sa zlúčila s dánskou spoločnosťou Grene podnikajúcou v rovnakom odvetví. 

grene-kramp.jpg

2017

Vďaka rýchlemu rastu na medzinárodnej scéne rozšírila spoločnosť Kramp svoje aktivity do 24 európskych krajín.

0804_active_countries_update_GLO.png

1951

Spoločnosť Kramp založil Johan Kramp, 34-ročný podnikateľ z Varsseveld (Holandsko).

history_mrKramp_wide.jpg

1969

Spoločnosti Kramp a Perdok spojili sily a nadviazali úzku spoluprácu.

Kramp - Perdok.jpg

1988

Spoločnosť Kramp zaviedla červené prepravky, aby sa zefektívnilo balenie a dodávka produktov.

Kramp red box.jpg

1998

Zavedenie systému distribúcie založeného na doručovaní päť dní v týždni.

Kramp - business services.jpg

2008

Nový slogan „Je to také jednoduché!“ lepšie vyjadruje to, čo predstavuje spoločnosť Kramp.

Kramp - It's that easy.jpg

2013

Spoločnosť Kramp sa zlúčila s dánskou spoločnosťou Grene podnikajúcou v rovnakom odvetví. 

grene-kramp.jpg

1950er-Jahre

Vytvorenie katalógu pre zákazníkov na zjednodušenie objednávania produktov.

Kramp catalogus.jpg

1977

V Hamminkelne bola otvorená prvá nemecká pobočka. Nasledovali pobočky v Belgicku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Kramp international.jpg

1991

Spoločnosť Kramp oficiálne zaviedla nočné doručovanie.

Kramp overnight delivery.jpg

2001

Kramp je prvou spoločnosťou v spomínanom odvetví, ktorá si otvorila internetový obchod.

mobile kramp.PNG

2009

Zavedenie skenera a neskôr aj kyvadlovej dopravy spôsobilo neustále zrýchľovanie a zefektívnenie našich logistických procesov.

Kramp Warehouse.jpg

2017

Vďaka rýchlemu rastu na medzinárodnej scéne rozšírila spoločnosť Kramp svoje aktivity do 24 európskych krajín.

0804_active_countries_update_GLO.png

Pozri tiež: