Deväť najčastejších príčin poškodenia klinového remeňa a spôsoby, ako im predchádzať

Thomas Velghe|10 min

Klinové remene sú veľmi dôležitým prvkom hnacích systémov strojov. Napnutie sa musí kontrolovať pred, počas aj po sezóne. Aké sú najčastejšie problémy s klinovými remeňmi a ako ich môžete rýchlo a jednoducho opraviť? To všetko zistíte v nasledujúcom článku!

Problém č. 1: Remeň sa krátko po inštalácii pretrhne
Pokiaľ sa remeň krátko po inštalácii pretrhne, môže to byť z niekoľkých dôvodov: 

Problém č. 2: Praskliny na vonkajšej strane remeňa
K prasklinám dochádza, keď je priemer remenice príliš malý, došlo ku znečisteniu spôsobenému chemikáliami alebo sa vyskytla jedna z nasledujúcich situácií: extrémne teplo, extrémny chlad alebo extrémny prešmyk.

Problém č. 3: Extrémne vibrácie
Príčin vibrácií remeňa môže byť niekoľko, vrátane poddimenzovaného pohonu, príliš veľkej vzdialenosti medzi stredmi hriadeľov, vysoké rázové zaťaženie, príliš nízke napnutie remeňa alebo nevyvážená remenica.

Problém č. 4: Remeň nie je možné viac napnúť
Pokiaľ konštrukcia neponúka dostatok priestoru, alebo došlo k extrémnemu roztiahnutiu z dôvodu nedostatočného výkonu alebo pokiaľ je dĺžka klinového remeňa nesprávna, nebude možné remeň viac napnúť. Riešenie? Zistite, kde nastala chyba, určite správnu dĺžku klinového remeňa a prípadne klinový remeň vymeňte.

Problém č. 5: Klinové remene, ktoré sa otočia alebo vyskočia z drážky
Klinové remene, ktoré sa otočia z dôvodu nesprávneho vyrovnania, extrémneho opotrebovania drážok klinového remeňa, extrémnymi vibráciami, príliš nízkemu napnutiu alebo nečistotám v drážkach. Tomu sa dá jednoducho zabrániť správnou údržbou:

Problém č. 6: Extrémne opotrebovanie po stranách klinového remeňa
Existuje mnoho dôvodov, prečo dochádza k extrémnemu opotrebovaniu. Skontrolujte všetky nasledujúce možnosti a poprípade inštalujte ozubený remeň alebo premiestnite pohon.

Problém č. 7: Extrémny hluk
Častým problémom je neobvyklý alebo extrémne hlasný zvuk. Každý odborník vám povie, že príčinou je nesprávne vyrovnanie, príliš nízke napnutie alebo preťaženie pohonu. Skontrolujte údaje, nastavenie a skontrolujte, či je správny výpočet – môžete to urobiť sami, alebo môžete požiadať o pomoc odborníka.

Problém č. 8: Klinový remeň sa rozťahuje alebo zmäkne a lepí
Znečistenie olejom, mazivom alebo chemikáliami môže spôsobiť, že sa klinový remeň roztiahne alebo zmäkne a začne lepiť. Chráňte pohon pred znečistením!

Problém č. 9: Klinové remene sa rozťahujú nerovnomerne
Nerovnomerné rozťahovanie klinových remeňov môže byť spôsobené opotrebovanými alebo zle vyrobenými klinovými drážkami, kombináciou nových a použitých klinových remeňov alebo kombináciou klinových remeňov rôznych výrobcov.

Riešenie? Vždy inštalujte celú sadu nových klinových remeňov od jedného výrobcu a s rovnakým typovým označením. Vyhnete sa tak zbytočným problémom!

Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie
Poznámka: Klinové remene sa neopotrebovávajú len počas pracovného obdobia. Najčastejšou príčinou poškodenia klinových remeňov je jednoducho starnutie materiálu. Remene strácajú svoju pružnosť a vlákna svoju pevnosť. Preto je lepšie nečakať na prejav viditeľného poškodenia, ale remene pravidelne kontrolovať a skoúšať ich pevnosť. Po výmene klinového remeňa je potrebné znovu nastaviť napnutie a skontrolovať napnutie aj po vypnutí stroja.

Zdieľať
Thomas Velghe

Tento článok napísal:

Thomas Velgheknowledgecenter@kramp.com