Momentové kľúče a všetko, čo o nich potrebujete vedieť!

Redakčný tím|6 min

Momentový kľúč je špeciálny druh kľúča, ktorý sa používa pre uťahovanie matíc a skrutiek na presne stanovenú hodnotu krútiaceho momentu. Momentový kľúč je zakončený štvorhranom, ktorý pasuje na všetky bežne používané nástrčné hlavice. Jedná sa o sofistikovaný nástroj na meranie, ktorý je zásadný pre kvalitu vykonanej práce. 

Ako najlepšie využívať momentový kľúč
Momentový kľúč je citlivý merací nástroj. Ak sa oň budete dobre starať, môžete ho využívať dlhé roky. Pri používaní momentového kľúča by ste si mali vedieť nasledovné dôležité informácie:

  • Momentové kľúče nie sú určené k povoľovaniu matíc a skrutiek.
  • Momentové kľúče strácajú svoju spoľahlivosť, pokiaľ pravidelne prekračujete ich nastavenú hodnotu.
  • Než nastavíte správny uťahovací moment pomocou momentového kľúča, neuťahujte skrutky a matice viac ako potrebujete (napr. pomocou pneumatickej uťahovačky). Mali by byť dotiahnuté nižším momentom. Pokiaľ momentový kľúč ihneď indikuje cvaknutie, je uťahovací moment príliš vysoký a momentový kľúč by bol vystavený zbytočne nadmernému napätiu.
  • Mali by ste pracovať najlepšie oboma rukami. Jednou rukou si pridržte nástrčnú hlavicu na mieste a druhou rukou môžete pomaly uťahovať.
  • Momentovým kľúčom otáčajte vždy pomaly, až pokiaľ raz necvakne. Opakované cvaknutie by mohlo mať negatívny dopad. 
  • Pred odložením momentového kľúča uvoľnite jeho napätie. Pokiaľ kľúč zostane v nastavenom napätí, bude vnútorná pružina príliš dlho stlačená a dôjde k pozvolnému skráteniu. Aj zlomok milimetru ovplyvní presnosť kľúča!
  • Uistite sa, že poznáte moment danej skrutky. Jedná sa o krútiaci moment (sila x rameno), ktorým môžete skrutku utiahnuť. Moment sily sa vyjadruje v Newton metroch (Nm). Predstavme si, že sila (F) v hodnote 10 kg tlačí na koniec metrového otvoreného kľúča (d), vytvorí sa krútiaci moment (M) v hodnote 100 Nm (10 kg = približne 100 N). Ale pretože to v praxi nie je možné, budete momentový kľúč využívať k uťahovaniu skrutiek kontrolovane. Akonáhle dosiahnete nastavenú hodnotu, budete počuť a taktiež ucítite cvaknutie.
  • Premazanú skrutku je možné utiahnuť jednoduchšie tak, že sa zníži aj požadovaný uťahovací moment, v porovnaní s nepremazanou skrutkou. Na druhej strane nepremazaná skrutka, s vyšším koeficientom trecej sily, bude vyžadovať väčší uťahovací moment. To dokazuje, že je pre vás veľmi dôležité vedieť koeficient trenia. Pokiaľ by ste ho nevedeli, existuje riziko, že sa skrutka nedotiahne alebo že sa poškodí závit. V prípade nových a nepremazaných skrutiek sa často využíva súčiniteľ trenia 0,14µ. 

Cieľové hodnoty
Pri skrutkách s iným tvarom hlavy môžete ako cieľovú hodnotu použiť maximálne 80 % uťahovacieho momentu. Príklad: M12, kvalita 10,9 = 125 Nm x 0,8 = 100 Nm

Testovanie momentových kľúčov
Momentové kľúče podliehajú norme ISO pre ručné momentové náradie (ISO 6789). To znamená, že spoločnosti, ktoré pracujú na základe normy ISO, musia svoje náradie každoročne testovať. Po takejto skúške obdržíte skúšobný certifikát, ktorým sa preukážete v prípade auditu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa momentových kľúčov, kontaktujte našich produktových špecialistov. Alebo si pozrite momentové kľúče Kramp v našom internetovom obchode Kramp.

Zdieľať
Redakčný tím

Tento článok napísal:

Redakčný tímknowledgecenter@kramp.com