• Novinky
  • Prognóza budúcnosti poľnohospodárstva

Prognóza budúcnosti poľnohospodárstva

Prognóza budúcnosti poľnohospodárstva

Prognóza poľnohospodárstva

Predpovedať, čo nás čaká, nie je vôbec jednoduché. Najmä keď sa technológia vyvíja tak pozoruhodným tempom ako dnes. Existujú však indície, ktoré vám napovedia, ak viete, kde ich hľadať. Maurits Lancee, vedúci laboratória Kramp, nás prevedie niektorými zmenami, ktoré nás čakajú.

Pred nastúpením do spoločnosti Kramp v septembri 2020 strávil Maurits posledné tri roky v investičnom oddelení Rabobank, ktoré investuje do začínajúcich finančných a poľnohospodárskych technológií. V spoločnosti Kramp skúma nové technológie, trendy a spoločnosti v našom sektore s cieľom hľadať potenciálne prosperujúce partnerstvá.

Aké sú súčasné trendy v agrosektore?

„Pôda dostupná pre poľnohospodárstvo v Európe neklesá tak rýchlo, ako sme si pôvodne mysleli - namiesto toho vidíme konsolidáciu a formovanie väčších fariem. A hoci priamo na farmách pracuje menej ľudí, neznamená to, že ich je celkovo nedostatok. Práce na farmách sa menia: stále viac profesionálov hľadá nové stroje a riadiacu technológiu. Namiesto toho, aby mali poľnohospodári drahé vybavenie, ktoré sa používa iba príležitostne, čoraz viac spolupracujú so špecializovanými dodávateľmi, ktorí toto zariadenie používajú dlhšiu dobu a získavajú spätné väzby od viacerých farmárov naraz. Sme tiež svedkami toho, ako poľnohospodári smerujú do východnej Európy, kde je menej obmedzujúca legislatíva a viac pôdy, z ktorej môžu profitovať. Posledným kľúčovým trendom je prijatie elektronického obchodu a digitálnych riešení na farmách. Predstavte si najnovšie traktory, ktoré budú v dostupnej dobe. Kľudne by sme ich mohli nazvať riadiacimi počítačmi, ktoré zachytávajú informácie o pôde, úrode a podobne, za účelom pomôcť poľnohospodárom analyzovať a plánovať. Stávajú sa väčšími, ťažšími a zložitejšími. Zároveň ste si však mohli všimnúť menšie autonómne vybavenia, ako sú napríklad roboty na zber a odstraňovanie buriny.“

Podnecovala technológia vždy zmeny v poľnohospodárstve?

"Ak by sme sa vrátili o 100 rokov naspäť, videli by sme koňa ťahať pluh. Vďaka spaľovaciemu motoru sa tento trend zmenil a s pomocou rozvíjajúcej sa energetickej infraštruktúry nám boli predstavené motorové stroje. Uľahčilo to prácu v poľnohospodárstve. Ak to zvážime, budúcnosť bude znamenať čoraz špecializovanejšiu automatizáciu a menej manuálnych zásahov. Farmy musia zápasiť s mnohými premennými, ktoré nemôžete ovplyvniť: počasie, teplota, škodcovia, choroby. V kombinácii s obmedzeným množstvom dostupnej pôdy v mestských oblastiach, zatiaľ čo spotrebitelia chcú viac produktov miestnej výroby, je dôvod, prečo sme svedkami toho, ako investori nalievajú kapitál do vertikálneho poľnohospodárstva. Chov fariem v interiéroch, ktoré je možné kontrolovať a ktoré funguje 24 hodín denne po celý rok, na menšej ploche. V tejto oblasti sa investuje veľa kapitálu.“

Do ktorých inovácií sa investuje najviac?

„Popri vertikálnom poľnohospodárstve sú spoločnosti, ktoré priťahujú najväčšie kapitálové investície, zapojené do analýz a snímačov obrazu. Tieto poskytujú poľnohospodárom prístup k oveľa väčšiemu množstvu údajov. Napríklad spoločnosť Prospera Technologies (jedna z najvyspelejších spoločností v oblasti poľnohospodárskych technológií) zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov a snímačov. Potom používa strojové učenie a umelú inteligenciu na analýzu informácií o zdraví plodín. Teraz integruje zavlažovacie systémy, ktoré pripravujú cestu pre skutočne autonómne hospodárenie s plodinami. Zatiaľ som hovoril iba o poľnohospodárstve na ornej pôde, ale inteligentná technológia je potenciálne skutočne užitočná pre chovateľov dojníc a ošípaných. Viem o farmách, ktoré majú mikrofóny na zisťovanie kašľa ošípaných, čo farmára upozorňuje. Prináša to šancu izolovať a ošetrovať choré zviera a chrániť tak zvyšok hospodárskych zvierat.“

Čo to všetko znamená pre Kramp?

Pre Kramp to znamená príležitosť byť v centre poľnohospodárskych komunít a vytvárať vzťahy s poľnohospodármi. Väčšina vyššie spomenutých inovácií ešte stále vyžaduje určitú formu údržby, opráv a výmien. „Farmy používajú technológie kvôli ich efektivite. Chceme byť medzi tými, ktorí to umožňujú. “ - dodáva Maurits. V spoločnosti Kramp chceme byť dôležitým partnerom v oblasti náhradných dielov a služieb v poľnohospodárskom, stavebnom, lesníckom a ošetrovateľskom priemysle v Európe, teraz aj v budúcnosti. Chceme našim zákazníkom umožniť posun vpred.