• Novinky
  • Zmeny v normách kĺbových hriadeľov

Zmeny v normách kĺbových hriadeľov

Zmeny v normách kĺbových hriadeľov

Všetko, čo potrebujete vedieť o chystaných úpravách kĺbových hriadeľov.

Kĺbové hriadele sa často využívajú k prenosu mechanickej energie z traktora do používaného stroja. Aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb používajúcich kĺbové hriadele, musí návrh aj konštrukcia hriadeľov a ochranných krytov zodpovedať stanoveným kritériam, na ktoré sa vzťahuje norma EN12965.

Norma EN 12965 momentálne prešla určitými zmenami, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziko pre užívateľov. Nižšie uvádzame prehľad kľúčových zmien.

Úprava zabezpečovacieho systému na strane spojky hnacieho výkonu (PIC):

Hlavná úprava sa týka konštrukcie strmeňa na strane stroja (PIC) na kompletných kĺbových hriadeľoch (hlavný hriadeľ medzi traktorom a strojom). Vidlice s tlačnými čapmi alebo vidlice s nákružkom s odkrytými pružinami už nebudú na primárnych hriadeľoch povolené. Je dôležité vedieť, že sú aj naďalej povolené vidlice s tlačným čapom chránené liatinovým krytom.

Táto úprava sa aplikuje za účelom zníženia rizika zachytenia a namotania sa na hriadeľ. Aktualizovaná norma potom uvádza, že výrobcovia kĺbových hriadeľov musia znova urobiť dôkladnú skúšku ochrany voči namotaniu pre každú konštrukciu hriadele alebo spojky.

Pokiaľ je na strane spojky hnacieho výkonu umiestnený obmedzovač momentu alebo podobné zariadenie, bude sa na vyššie uvedenú úpravu vzťahovať niekoľko výnimiek. Ďalej pokiaľ je pre zaistenie vidlice spojky hnacieho výkonu nutné použiť nástroj, je použitie upínacieho šróbu a prírubovej vidlice stále povolené.

Táto úprava nemá vplyv na sekundárne kĺbové hriadele.

Ďaľšie značky na kryte a informácie v návode na použitie pre vyššiu bezpečnosť

Vyššie uvedené zmeny platia pre všetky kompletné primárne hnacie hriadele s dátumom výroby od roku 2021.

V prípade opravy rozbitého alebo poškodeného hriadela pomocou náhradných dielov je stále možná výmena za rovnaký kus. Pokiaľ teda dôjde na hriadeli k poškodeniu vidlice s tlačným čapom, stále ju môžete vymeniť za vidlicu s tlačným čapom. Pokiaľ je to ale možné, doporučuje sa vymeniť za diel, ktorý zodpovedá aktualizovanej norme.

Firma Kramp ako dodávateľ kĺbových hriadeľov môže najskôr dopredať skladové zásoby pôvodných verzií dielov, a následne potom dodávať verzie nové.

Ak máte ďaľšie otázky, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.


DO SORTIMENTU KĹBOVÝCH HRIADEĽOV